Միացեք մեզ մեսենջերներում
Viber
Telegram
Messenger

ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ուրբանիստան պատմում է մուլտիմեդիա պատմություններ ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ օտարերկրյա քաղաքների մասին:
Ուրբանսիտան նախաձեռում է միջդիսցիպլինար հետազոտություններ քաղաքի խնդիրների վերաբերյալ:
Ուրբանիստան մշակում է քաղաքի ուսումնասիրության վերաբերյալ կրթական ծրագրեր:
Հատուկ նախագծեր

Մարտունու մշակույթի հենման կետերը

Խոշորացված համայնքներ.
հինգ տարի անց

Փոքր քաղաքի
մեծ
հաջողութունները

Կարդանք քաղաքը

Խաթարված շարժում

Մոլդովականի ձայները

Վերաիմաստավորելով հետարդյունաբերական քաղաքները

Ինտերակտիվ համայնքային բյուջե

Վերջին նյութերը
ավելին
Փորձագիտական հայացք
ավելին
Ճարտարապետական առաջարկներ
ավելին